องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นตำบลโนนตาล
รายละเอียด : 21 มีนาคม 2565 นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล มอบกองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นตำบลโนนตาล ดังนี้ -บ้านตาล ม.2 จำนวน 1 จุด -บ้านกุดกุ่มน้อย ม.4 จำนวน 1 จุด -บ้านกะเสริม ม.6 จำนวน 1จุด -บ้านโพน ม.8 จำนวน 1 จุด -ยกโคมไฟถนนบ้านกุดกุ่มใหญ่ ม.5 จำนวน 4 จุด -หน้า อบต.จำนวน 1 จุด เจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้ำไหลไฟสว่างเพื่อคนโนนตาลบ้านเฮา
ผู้โพส : admin