องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข"
รายละเอียด : โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข" 1 ก.ค.64 เวลา 09.30 น.ดร.สุภวิทย์ พรรณวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2564 เป็นการส่งเสริมการสร้างสุขกายและสุขภาพจิตที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม กับผู้สูงอายุ และมีการอบรม จำนวน 2 วัน วันที่ 1-2 ก.ค.64 ตามมาตรการการควบคุมโรคตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำโครงการโดย รพ.สต.บ้านกลาง และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล 1 ก.ค.64 เวลา 09.30 น.ดร.สุภวิทย์ พรรณวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2564 เป็นการส่งเสริมการสร้างสุขกายและสุขภาพจิตที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม กับผู้สูงอายุ และมีการอบรม จำนวน 2 วัน วันที่ 1-2 ก.ค.64 ตามมาตรการการควบคุมโรคตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำโครงการโดย รพ.สต.บ้านกลาง และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 158