ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อไฟล์ : 8EEWwGxTue33553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายหรือสามารถติดต่อได้ที่ การจัดเก็บภาษีรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลโทร 042-050212 ต่อ17 หรือ 22