ชื่อเรื่อง : 10 ก.ย.64 เวลา 15.30 น.นายอะนน สืบเสน หัวหน้าฝ่ายการเงิน รับคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน งวดที่ 1 จำนวน 20,000 บาท จากกลุ่มอาชีพ เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2 บ้านตาล เรียบร้อยคะ ขอประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มอาชีพตำบล โนนตาลทุกกลุ่ม แจ้งส่งคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามสัญญา งวดที่ 1 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2564 นี้ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบทุกกลุ่มได้รับทราบ เอกสารได้จัดส่งให้กับทางประธานกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ
ชื่อไฟล์ : f2nRzKFMon40844.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้