ชื่อเรื่อง : ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ 2565
รายละเอียด : ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ชื่อไฟล์ : a03aGbGThu14510.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eBA3G2CThu14516.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DyHrwgeThu14521.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้