องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 161
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง กำหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล grade
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนนว 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (all in One Solar Street Light) 30 วัตต์ จำนวน 100 ชุด หมู่ที่ 1-15 ตำบลโนนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนตาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050213 9 ต่อ 23
นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050213 9 ต่อ 23
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร