messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3